Liepos 19, 2022
Užsienio lietuviams ir bendruomenėms – užsienio reikalų ministerijos apdovanojimai

Liepos 18 dieną prasidėjusio XVII Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimo dalyviams perduotas užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio sveikinimas, kuriame ministras išreiškė padėką diasporai, kuri aktyviai puoselėja lietuvybę, remia Lietuvą, stiprina ryšius su Tėvyne, o šiuo metu padeda ir Ukrainai, kovojančiai su Rusijos agresija.

Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklu „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ puoselėjant lietuvybę ir indėlį į nepriklausomos Lietuvos kūrimą apdovanota Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės Londono pirmojo skyriaus pirmininkė ir Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenės valdybos narė Birutė Gelumbauskienė.

Birutė Gelumbauskienė jau beveik 20 metų yra viena aktyviausių Jungtinės Karalystės  lietuvių bendruomenės (JKLB) narių ir 9 metus eina JKLB Londono 1-ojo skyriaus pirmininkės pareigas. Ji ypatingai aktyviai telkia bendruomenę, puoselėja tradicijas ir tautiškumą.

„Lietuvos diaspora ne kartą įrodė savo reikšmę Lietuvai ir galią pasaulyje, ryškiomis raidėmis įsirašydama į Lietuvos istorijos puslapius. Šiandien, aktyviai dalyvaudami paramos Ukrainai akcijose, jūs kartu su visu demokratiniu pasauliu taip pat kuriate demokratinės, laisvės vertybę puoselėjančios Europos istoriją“, – rašoma ministro G. Landsbergio sveikinimo laiške.

Dėkodamas už aktyvią veiklą ministras Liepos 17-osios – Pasaulio lietuvių vienybės dienos – proga garbės ženklus ,,Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ skyrė užsienio lietuvių bendruomenėms ir nusipelniusiems užsienyje gyvenantiems lietuviams.

Vokietijos lietuvių bendruomenei, aktyviai veikiančiai 76-uosius metus, už ilgametį Vokietijos lietuvių vienijimą ir jų organizacijų stiprinimą, už Vasario 16-osios gimnazijos – lietuvybės židinio Vokietijoje – puoselėjimą ir lituanistinio švietimo plėtrą, už lietuvių kultūros ir istorinio palikimo saugojimą, indėlį į nepriklausomos Lietuvos kūrimą ir pilietiškumo skatinimą, skirtas aukščiausias garbės ženklo apdovanojimas – Aukso Vytis.

Garbės ženklo medaliai už ypatingus nuopelnus puoselėjant lietuvybę ir indėlį į nepriklausomos Lietuvos kūrimą skirti aktyviems lietuvybės puoselėtojams: Airijos lietuvių bendruomenės rėmėjams Valdui Molevičiui (Airija) ir Angelei Roveršteinienei (Airija), Australijos lietuvių fondo pirmininkui Algirdui Šimkui (Australija), ilgametei aktyviai Australijos lietuvių bendruomenės Adelaidės apylinkės narei ir Lietuvių katalikų Šv. Petro mokyklos Pietų Australijoje steigėjai Elenai Varnas (Australija), ilgametei aktyviai Australijos lietuvių bendruomenės Sidnėjaus apylinkės ir valdybos narei Jadvygai Dambrauskienei (Australija), Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) lietuvių bendruomenės Waukegan-Lake County apylinkės pirmininkui ir JAV lietuvių bendruomenės Tarybos organizacinės komisijos pirmininkui Gintautui Steponavičiui (JAV), ilgametei Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės tarybos narei ir Londono I-ojo skyriaus pirmininkei Birutei Gelumbauskienei (Jungtinė Karalystė), aktyviam Sakartvelo lietuvių bendruomenės nariui ir mecenatui Arūnui Meškauskui (Sakartvelas), ilgametei Vokietijos lietuvių bendruomenės valdybos, Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos ir Lietuvių kultūros instituto valdybos narei Marijai Ramunei Dambriūnas–Schmidt (Vokietija) ir 75-erių veiklos metų sukaktį mininčiai Belgijos lietuvių bendruomenei (Belgija).

Straipsnio komentarai

Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta

Panašūs straipsniai