Lapkričio 1, 2022
Prekybos žmonėmis prevencija, informacinė kampanija #DarbasAnglijoje

Prekyba žmonėmis pagal savo pelningumą yra antras pasaulyje nusikaltimas po prekybos narkotikais. Europos Sąjungos duomenimis – prekybos žmonėmis mastai nuolat auga. Jungtinė Karalystė (JK) yra viena iš populiariausių šalių, kurioje lietuviai ieško geresnio gyvenimo. Šalyje oficialiai registruoti daugiau nei 200 000 lietuvių, bet manoma, jog jų čia gyvena kur kas daugiau.

Geresnio gyvenimo ieškantys lietuviai tampa lengvomis aukomis nusikaltėliams. JK nustatoma daugiausiai atvejų, kur parduodami ir išnaudojami Lietuvos piliečiai. 2019-ųjų nepelno siekiančios organizacijos „Stop the traffik“ duomenimis, apie 11 tūkst. į JK dirbti išvykusių lietuvių iš tiesų pateko į vergiją. Tiek atvejų buvo užfiksuota, tačiau tikrasis problemos mastas, organizacijos atstovų teigimu, nėra žinomas ir gali būti gerokai didesnis. 

Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenė (JKLB) atsižvelgdama į problemos svarbą parengė prevencinį projektą Darbas Anglijoje. Juo siekiama paskatinti visus atkreipti dėmesį į modernios vergijos aukas, pranešti apie įtartinus skelbimus ar asmenis, o tapus auka nepasiduoti ir nebijoti prašyti pagalbos.

JK spaudoje nuolat pasirodo pranešimai apie lietuvius, tapusius prekybos žmonėmis aukomis. Jau pagarsėjusi devynių lietuvių dirbusių Maidstone istorija: jie teigė darbovietėse buvę tokie alkani, jog valgė žalius kiaušinius. Dėl prastų apgyvendinimo sąlygų emigrantai atsisakydavo miego, jiems nebuvo leidžiama darbo metu išeiti į tualetą, jų darbo užmokestis buvo nuolatos atidedamas, jiems grasinta koviniais šunimis.

2020-aisiais pasirodė sukrečianti penkerius metus Anglijoje dingusiu laikyto ir policijos miškuose rasto lietuvio istorija: vyras slapstėsi dėl patirto išnaudojimo. Specialistai sako, kad panašioje padėtyje atsidūrusių tautiečių yra ne vienas, paprasčiausiai apie juos nesužinome. 

Lietuviai dažniausiai yra prekybos žmonėmis aukos JK, tačiau JK įsikūrę lietuviai vis dažniau tampa ir nusikaltimų iniciatoriais. 2021-aisiais Anglijoje sulaikytas organizuotai nusikaltėlių gaujai priklausęs lietuvis, vertęsis žmonių kontrabanda. Jis su kitais gaujos nariais bandė į Angliją nelegaliai atgabenti 69 nelegalius emigrantus. Tais pačiais metais vidurio Anglijoje pareigūnai sulaikė šešis asmenis, tarp kurių buvo ir lietuvis, kurie vertėsi šiuolaikine žmonių vergove, prekyba žmonėmis, prekyba nepilnametėmis sekso vergijai ir kontrabanda. Sulaikyta ir lietuvių pora, kurie savo namuose laikė įkalinę ir baisiomis sąlygomis bei grasinimais vertę dirbti vyrą ir moterį.

Nors statistikos duomenimis, 2020 m. Jungtinėje Karalystėje buvo pirmas kartas, kai per metus nepadaugėjo potencialių prekybos žmonėmis aukų, nukreiptų į NRM (Nacionalinis perdavimo mechanizmas (angl. National Referral Mechanism)) dėl šiuolaikinės vergijos, tačiau manoma, kad tai buvo tik COVID-19 pandemijos ir susijusių apribojimų rezultatas. Iš viso į NRM buvo nukreipta 10 613 potencialių aukų. 48% iš jų buvo suaugusieji, mažiau nei 2020 m., o 47% - vaikai, daugiau nei metais prieš. Kaip ir 2019 dažniausios išnaudojimo formos buvo suaugusiųjų išnaudojimas darbe ir nepilnamečių nusikalstamas išnaudojimas. Priešpandeminiu laikotarpiu potencialių aukų, perduotų NRM, skaičius JK išaugo nuo 2 340 aukų 2014 m. iki daugiau nei 10 000 aukų 2020 m. 

Nuo tada, kai Modernios Vergijos Aktas (Modern Slavery Act) tapo įstatymu visoje JK nuolat didėja operatyvinė veikla ir užregistruotas nusikalstamumas. Policijos operacijų skaičius išaugo nuo 188 2016 m. gruodžio mėn. iki 3335 2021 m. rugpjūčio mėn. “Nors ir turime statistinius duomenis bei skaičius, tačiau vis dar sunku nustatyti tikrąjį prekybos žmonėmis JK mąstą ir, manoma, jog jis žymiai didesnis nei rodo skaičiai. Dauguma aukų nesikreipia pagalbos ar nepraneša apie nusikaltimus net pavykus ištrūkti iš vergystės. Aukos būna itin pažeidžiamos, kartais nemoka vietinės kalbos, neturi socialinių įgūdžių, turi tam tikrų fizinių ar psichinių sutrikimų”, - apie prekybos žmonėmis prevencinių projektų svarbą sako JKLB pirmininkė Alvija Černiauskaitė.

Šiuo metu prognozuojama, jog Didžiosios Britanijos pasitraukimas iš Europos Sąjungos, karas Ukrainoje bei sunkėjanti ekonominė situacija gali ženkliai padidinti prekybos žmonėmis aukų skaičių.

Daugiau informacijos: https://stop-trafficking.lt/ 

Raktažodžiai: Darbas AnglijojePrekyba Zmonemis

Straipsnio komentarai

Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta

Panašūs straipsniai