Vasario 6, 2012
„The Economist“ redaktorius: Rytų Europa neegzistuoja
LONDONIETĖ,
Londono Sičio lietuvių klubo prezidentas Daumantas Mockus, Edward Lucas, klubo valdybos narė Ieva Šatkutė
Ketvirtadienio vakarą Londone įvyko Londono Sičio lietuvių klubo bei Lietuvos amabasados Jungtinėje Karalystėje organizuojamas susitikimas su neoficialiąja Lietuvos politikos reitingų agentūra dažnai vadinamuoju, „The Economist“ savaitraščio redaktoriumi, Edward Lucas. Nuotaikingą ir kartais kaitrią diskusiją su Sičio klubo nariais bei kviestiniais svečiais vedė Arnoldas Pranckevičius - Europos parlamento prezidento diplomatinis patarėjas bei Belgijos lietuvių organizacijos pirmininkas. 
 
Pasenusi sąvoka 
 
Baltijos šalių bei Rusijos santykių specialistas Edward Lucas vakarą pradėjo paskelbdamas, kad sąvoka „Rytų Europa“ yra pasenęs, ekonomiškai, politiškai bei kultūriškai realybės neatspindintis konceptas. Ekonomikos žvaigždės Lenkijos nederėtų grupuoti su besivejančiomis Baltijos šalimis ar atsiliekančia Baltarusija. Net maisto kultūros atžvilgiu postkomunistinės šalys progresuoja taip skirtingai, kad sunku apibrėžti net bendrą rytų Europos virtuvės sąvoką. Rytų Europos šalių grupavimui Lucas siūlė alternatyvų padalijimą: šalys, kurios bijo skolintis iš tarptautinių kapitalo rinkų bei šalys, kurios tame grėsmės nemato.   
 
Sičio klubo narys Linas Čiapas, klubo valdybos narė Raminta Dereškevičiūtė, Edward Lucas žmona žurnalistė Cristina Odone. 
 
                              
Daumantas Mockus, Europos parlamento prezidento patarėjas Arnoldas Pranckevičius, Sičio klubo narys Petras Vaičius.


Migracija - teigiamas reiškinys   

Diskutuojant apie Lietuvos vidaus politiką, neišvengiamai iškilo ir emigracijos klausimas. E. Lucas teigė manąs, kad migracija yra teigiamas reiškinys. Deja, dėl laisvo gyventojų judėjimo nukenčia šalys, kurios tampa mažiau konkurencingomis ir savo piliečiams nepasiūlo pakankamai saugumo, skaidrumo bei kokybės teikiamomis viešosiomis paslaugomis. Lietuvai emigracija tapo didžiule problema, ją reikia spręsti gerinant gyvenimo sąlygas gyventojams, kreipti daugiau dėmesio į kokybišką viešųjų paslaugų teikimą piliečiams, politinį proceso skaidrumą bei stabilumą - teigė E. Lucas. Iškilus klausimui apie banką „Snorą“, E. Lucas teigiamai įvertino vyriausybės sprendimą jį nacionalizuoti, tačiau kritikavo iki tol vykdytą ganėtinai atsainų bankų prižiūrėtojų darbą. 
 
Renginio auditorija.

 
Klubo valdybos narė Rasa Balsytė, D.Mockus, klubo narė Vaiva Katinaitė.
 
Lietuvai svarbus JAV ir NATO palankumas   

Paprašytas įvertinti dabartinę Lietuvos užsienio reikalų politiką, Edward Lucas pažymėjo, kad jai trūksta koordinacijos tarp skirtingų valdžios organų bei jaučiamas atšalimas santykių su JAV atžvilgiu. Glaudūs santykiai su JAV Lietuvai yra svarbūs, nes Lietuvai bei visoms Baltijos valstybėms kritiškai svarbi  NATO parama. E. Lucas ragino Lietuvą didesnę biudžeto dalį skirti nacionaliniam saugumui bei glausčiau bendradarbiauti energetikos klausimais su Latvija ir Estija. Autorius įsitikinęs, kad Lietuva ženkliai atsilieka nuo savo kaimynių spręsdama energetinės nepriklausomybės klausimą, bet sveikintinu laiko Lietuvos politikų ryžtą perorganizuoti „Lietuvos dujas“, taip mažinant „Gazprom“ monopolinę poziciją Baltijos rinkose. 
 
Diskusijos vedėjas Arnoldas Pranckevičius, Edward Lucas.

 
D.Mockus, Britų-lietuvių bendrijos sekretorius Aleksas Vilčinskas, Sičio klubo valdybos narys Darius Daubaras.
 
E. Lucas gilus domėjimasis Lietuva - komplimentas mūsų šaliai   

Londono Sičio lietuvių klubo prezidentas, Royal Bank of Canada investiciniame banke dirbantis Daumantas Mockus teigė, kad klubui bei svečiams didelė garbė akis į akį diskutuoti su pasaulyje aukštą autoritetą turinčiu žurnalistu bei populiarių knygų autoriumi. „Malonu žinoti, kad Lietuva turi draugų tokiuose leidiniuose kaip „The Economist“, kurie įvykius mūsų šalyje supranta ne blogiau nei iš Lietuvos kilę piliečiai, bei noriai su mumis dalinasi savo globaliomis įžvalgomis, kritika ir rekomendacijomis“, - sakė D. Mockus.   Lietuvos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje Dr. Oskaras Jusys pažymėjo, kad šis vakaras su Edward Lucas buvo puiki proga aptarti ne tik politinę ir ekonominę situaciją Lietuvoje, Jungtinėje Karalystėje ir pasaulyje, bet ir Londono Sičio lietuvių klubo nariams susitikti su Britų-lietuvių bendrijos nariais. „Šiais metais ambasada tikisi surengti dar daugiau įdomių renginių ir diskusijų su politikais, ekonomistais, istorikais“, - sakė ambasadorius.   

Tarp svečių - Sičio specialistai lietuviai bei Jungtinės Karalystės diplomatai   

Renginyje dalyvavo nariai iš Londono Sičio lietuvių klubo, kuris vienija bankininkystės, teisės, verslo konsultacijų bei kitų Sičio profesijų specialistus lietuvius. Diskusijoje taip pat dalyvavo nepriklausomybės atkūrimo laikmečiu įsikūrusios Britų-lietuvių bendrijos bei Britų-baltarusių bendrijos nariai, tarp kurių ir keletas aukšto rango Jungtines Karalystės diplomatų, tokių kaip buvęs ambasadorius Minskui, Brian Bennet.  

Straipsnio komentarai

Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta

Panašūs straipsniai