Ieškoti
Telefonas

+44 (0) 753 485 7093

El.paštas

Tinklapis

http://www.jklb.org/

AdresasUK

Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė (JKLB)

Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė (JKLB) gyvuoja jau daugiau kaip 60 metų. Organizacija įsikūrė 1947 m. ir pasivadino Didžiosios Britanijos lietuvių sąjunga. Jos steigėjai buvo tie žmonės, kurie dėl politinių priežasčių turėjo palikti Lietuvą po Antrojo pasaulinio karo ir dalis jų įsikūrė Britanijoje. Per gana trumpą laiką mūsų tautiečiai sugebėjo sukurti įvairiose Britanijos vietovėse gyvenančius lietuvius vienijantį organizacinį tinklą. Daug nuveikta politikos ir kultūros srityse, siekiant priminti Vakarų pasauliui sovietų okupuotos Lietuvos laisvės siekį. Lietuvai tapus nepriklausoma ir įsijungus į Europos Sąjungą suintensyvėjusi lietuvių emigracija į Didžiają Britaniją įtakojo ir pokyčius lietuvių bendruomenėje. Ji tapo daug gausesnė, jaunesnė amžiumi, ieškanti naujų veiklos formų, siekianti į savo gretas pritraukti kuo daugiau įvairiose Jungtinės Karalystės vietose gyvenančių lietuvių. Tuo tikslu 59-ajame, 2007 m. kovo mėn. 17 d., vykusiame suvažiavime buvo nuspręsta pakeisti organizacijos pavadinimą ir ji ėmė vadintis ne Didžiosios Britanijos, o Jungtinės Karalystės lietuvių sąjunga. JKLS perėmė ir tęsė ankstesnes tradicijas, laikydamasi Lietuvių Chartos principo: “Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt”. Dar po poros metų organizacijos pavadinimas vėl buvo pakeistas ir dabar ji vadinasi Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė, tačiau nei organizacijos tikslai, nei JK gyvenančių lietuvių būrimo principai iš esmės nepasikeitė. Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė vienu iš pagrindinių tikslų laiko švietimo bei gimtosios kalbos išsaugojimą ir puoselėjimą, lietuviškos kultūros bei tautinės tapatybės palaikymą. JKLB nariu gali tapti kiekvienas vyresnis nei 18 metų Jungtinėje Karalystėje gyvenantis lietuvis. Tereikia užpildyti anketą ir kartu su nario mokesčiu (£12 per metus) pristatyti į artimiausią JKLB skyrių. JKLB skyriai veikia daugelyje lietuvių gyvenamų vietų. Skyrių valdybos organizuoja metinius suvažiavimus, vakarones, koncertus, lituanistines mokyklas, sporto grupes, tarptautinėse šventėse ir renginiuose reprezentuoja Lietuvą. Pagrindinis JKLB valdymo organas yra JKLB Centro valdyba, kuri renkama suvažiavime.

ATSILIEPIMAI

  • AudriusN
    2020-12-23 13:09:49
    Gyvenu 16 metu UK ir apie tokius pirma kata isgirdau. 😂 Jai cia tie kur su dalyte issirinko save, tai rekomenduoju visus gerai atlupti ir is UK deportuoti aferiugas
Jeigu norite parašyti atsiliepimą, turite prisijungti