Gruodžio 30, 2022
Vilniaus rotušėje įteikti Globalios Lietuvos apdovanojimai

Ketvirtadienį Vilniaus rotušėje įteikti kasmetiniai diasporos profesionalų tinklo „Global Lithuanian Leaders“ apdovanojimai, kuriais pagerbiami užsienyje gyvenantys bei dirbantys lietuviai.

Šiemet daugiausiai dėmesio skirta asmenims, kurių išskirtiniai ryšiai bei pastangos prisidėjo prie Lietuvos klestėjimo bei žinomumo tarptautiniu mastu. 

Už telkiantį diasporos indėlį Ukrainos palaikymui pagerbtas labdaros fondo „ZEGA support organization“ bendraįkūrėjas Andrius Zubernis, JAV lietuvių bendruomenės XXIII Tarybos prezidiumo pirmininkė Austėja Sruoga, Lietuvos Amerikos verslo asociacijos Los Andžele bendraįkūrėja Eleonora Jonušienė-Romuva, Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narė Irma Petraitytė-Lukšienė, Londono Sičio lietuvių klubo patarėjų tarybos narė Vilma Green, Rima Žiūraitis ir Aušra Tallat Kelpša, „Blue Yellow for Ukraine“ padalinio JAV vadovės.

Be šio, dar buvo įteikti septyni apdovanojimai. Apdovanojimas už išskirtinį globalų įvykį Lietuvos kultūrai atiteko Kaunas Europos Kultūros Sostinė 2022 organizatoriams. Už į Lietuvą atvestas mokslines inovacijas pagerbti Norvegijoje gyvenantys Asta ir Petras Juzėnai.

Apdovanojimą Už jaunųjų globalios Lietuvos talentų ugdymą gavo Lietuvoje ir JAV veikiantis Kazickų šeimos fondas. Už į Lietuvą pritrauktas investicijas įvertinimas skirtas „Continental Automotive Lithuania” vykdančiajam direktoriui Shayan Ali.

Už Lietuvos vardo garsinimą kūrybiniais talentais apdovanoti hiphopo šokėjai, pasaulio čempionai Paulina Žilinskaitė ir Edgaras Kerpė. Už viso gyvenimo nuopelnus apdovanota visuomenininkė, Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovė Lietuvoje Vida Julija Bandis.

„Būdami vienintelių apdovanojimų, įvertinančių diasporos profesionalų indėlį į ekonomikos, mokslo, kultūros ir kitų sričių augimą, organizatoriai, stengiamės pagerbti ir pagarsinti tuos, kurių darbų visame pasaulyje rezultatai juntami ir čia, Lietuvoje, ir už jos ribų“, – pranešime teigė „Global Lithuanian Leaders“ vadovė Marija Šaraitė.

Tai vieninteliai Lietuvoje teikiami apdovanojimai, įvertinantys išskirtinį diasporos profesionalų indėlį į ekonomikos, mokslo, kultūros bei kitų sričių augimą. Juos organizuoja nevyriausybinė organizacija „Global Lithuanian Leaders“, vystanti diasporos profesionalų tinklą ir įveiklinanti jo atstovus Lietuvos pažangos vardan.

BNS inf.

Raktažodžiai: LietuvaNaujienos

Straipsnio komentarai

Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta

Panašūs straipsniai