Gruodžio 28, 2011
Pakeisk kalbą ir gyvenimą
parengė BENAS JOVARAS
© Andrea Rose/Flickr
Mūsų mintys, žodžiai ir veiksmai - neatsiejami vienas nuo kito. Kaip kalbame – taip susiklosto ir mūsų gyvenimai. Ką mums sako kiti – taip dažnai ir jaučiamės. Žodžio galia - neabejotina. Keletas mažų pakitimų jūsų kalboje – ir gyvenimas pasikeis į gerą jums ir jus supantiems žmonėms. 
 
Nebenaudokite ‘turėčiau, galėčiau, norėčiau’ 
Nebesakykite ‘aš turėčiau valgyti mažiau riebaus maisto’ arba ‘aš norėčiau mesti rūkyti’. Galėčiau, norėčiau, turėčiau – tai tarsi pasiteisinimas, kad, deja, šių dalykų neturi, negali ir nenori. Numetę tas visas ‘čiau’ galūnes, galėsite pasakyti 'čiau' silpnybėms, labiau savimi pasitikėsite. Aš turiu, galiu ir noriu. 
 
Nustokite 'bandyti' 
Bandydami niekada nieko nenuveiksite iki galo. Jei kažkas duoda jums užduotį, o jūs sakote – ‘gerai, aš pabandysiu’, pasąmonėje sau pranešate, kad tikriausiai atlikti užduoties jums nepavyks. Pabandykite praverti burną . Jei jūsų burna dar vis užverta – jus jos nepravėrėte? Tiesa? Jei ją pravėrėte, kad ir nedaug – ji praverta. Turite vieną pasirinkimą iš dviejų – praverti burną arba ne. Jokių bandymų negali būti. Taigi, atsakydami, ar atliksite užduotį, tiesiog pasakykite – 'taip' arba 'ne'. Pasakę 'taip', stengsitės ją atlikti labiau nei pasakę 'pabandysiu'. Jei pasakysite ‘ne’ – sutaupysite laiko ir galėsite imtis to, ką tikrai užbaigsite.   

'Taip' ar 'ne' 
Savo gyvenimus mes sukuriame mintimis, žodžiais ir veiksmais. Ir gyvename taip, kaip  pasirenkame. Kaip ir sakome žodžius, kuriuos pasirenkame. Stebėkite, ar esate žmogus dažniau sakantis 'taip' ar 'ne'. Ar jūsų atsakymai padeda sukurti tokį gyvenimą, kokio norite? Sakote 'taip', nes galvojate, jog privalote? Ar norėdami pamaloninti kitus? Tuomet jus nebekontroliuojate savo gyvenimo vairo.  Iš kitos pusės, jei kone automatiškai sakote 'ne' - užtrenkiate duris naujoms galimybėms ir progoms. Prieš atsakydami 'taip' arba 'ne', pagalvokite ir pasirinkite tą žodį, kokio iš tikrųjų norite. Nepamirškite – kartais jūsų gyvenimas priklauso nuo to vieno mažo žodelio. 
 
Išmeskite 'galbūt' 
Jei draugai kviečia į kiną, nesakykite 'galbūt ateisiu', o tiesiog ‘ateisiu’. Taip įsipareigojate ne tik prieš draugus, bet ir prieš save. 'Galbūt', kaip ir 'norėčiau, turėčiau ar pabandysiu' – dar neprasidėjusio veiksmo ar darbo žlugimo užuomazga. Tegul 'galbūt' pakeičia būsimasis laikas - ateisiu, padarysiu. 
 
Atsikratykite neigiamų minčių 
Neigiamų minčių ir žodžių apie save atsikratymas – geriausia dovana, kurią tik galime sau padovanoti. Jei jus kažkas apdovanoja komplimentu, o jus kukliai nuleidžiate akis ir sakote, kad nelabai esate vertas šio komplimento – nuvertinate save. Jei nesijaučiate pats sau įdomus, gražus, protingas, vertingas – ir kitiems toks atrodote. Atsikratykite neigiamų minčių, nekalbėkite apie save neigiamai. Jei paslydote ar kažkas nepavyko, nemanykite, kad esate visiškas nevėkšla ir nieko nesugebate. Išanalizuokite situaciją, klaidas, pagalvokite apie savo stiprybes– ir pirmyn. 
 
Nutildykite vidinį kritiką 
Mūsų visų viduje pasislėpęs tūno vidinis kritikas. Jis nepaliaujamai kritikuoja tiek mus, tiek aplinkinius žmones. Jei plepate su draugu, tikriausiai pastebėjote, kad apie kai kuriuos žmones kalbate kaip apie geresnius už save, o apie kitus – kaip ne jūsų lygio, pakopos. Supraskite, kad visi esame skirtingi ir sprendimų negrįskite vidinio kritiko patarimais. Palikite vietos antrai nuomonei. Remkitės faktais, o ne vidinio kritiko nuomone. Neatskirkite savęs barjeru nuo 'geresnių' ar 'blogesnių' už jus. 
 
'Visada' arba 'niekada' 
Atrodo visiškai nepavojingi žodžiai, tačiau jie dažnai iškreipia realybę. Kartais po sunkios darbo dienos galvojate: ‘mano vadovas niekada neatsidėkoja už mano triūsą’, 'jis visada tikisi, kad išspręsiu visas problemas'. Šie teiginiai kartais, o gal net labai dažnai - visiška tiesa, tačiau yra šansų, kad jie gali ir neatitikti tikrovės. Laikantis 'visada' arba 'niekada' principo paprasčiausiai sau  neleidžiate pamatyti tiesos tokios, kokia ji yra iš tikrųjų. Panašūs žodžiai, nuspalvinantys realybę visai kitomis spalvomis – 'niekas' ir 'visi'. Jei jums liūdna, sau kartojate, kad 'niekas jūsų nemyli', 'visi galvoja, kad esu niekam tikęs'. Tikėdami šiais teiginiais tikrai sau nepadedate. 
 
Nesakyk, ko pats nenorėtum išgirsti 
Kalbant apie kitus ir su kitais galioja panaši taisyklė: nedaryk nieko kitam, ko nenorėtum pats sulaukti. Tas pats ir su kalba: nekalbėk to, ko pats nenorėtumei išgirsti. Jei tavo artimam draugui nesiseka, jam labiau padėsi sakydamas, kad 'tu gali, sugebi, moki', o ne peikdamas jo silpnąsias puses ir tikėdamas, kad tavo pasišaipymai ir kritika jį pastūmės, paragins. Prisiminkite, kaip jautėtės išgirdę komplimentą ar kažką neigiamo? Taip jaučiasi ir kiti. Tad nuo šiol pagalvokite ne tik tai, ką kalbate, bet ir ką sakote kitiems.  Komplimentas draugui jam gali suteikti naujų jėgų ir galios. Paniekinimas – dar labiau įspausti į kiautą.  
 
Taip, bet... 
Mes dažnai vartojami žodelį 'bet' kalbėdami apie vienas kitam prieštaraujančius dalykus. 'Jis man patinka, bet manau, kad jis per daug kontroliuoja'. 'Bet' - kaip mažytis trintukas ištrina viską, kas pasakyta prieš tai. Kartais jis veikia ir kaip apsauga, kai nenorime įžeisti ar įskaudinti: 'manau, kad šis rezultatas nėra tai, ko tikėjomės, bet komanda labai daug ir sunkiai dirbo'. Pagalvokite, kaip jūs vartojate žodelį 'bet' ir kaip jūsų mintis supranta kiti. Gal 'bet' vertėtų pakeisti 'taip ir...' 


Tikėkite tuo, ką sakote 
Kai kalbate, siunčiate žinią. Bet kartais tai, ką sakote klausytojai ne visuomet išgirsta - žodžiai tik dalis bendravimo. Balso tonas ir kūno kalba klausytojams pasako daugiau nei žodžiai.  Balso tonas turi didžiausią reikšmę, jei kalbate telefonu. Jei bendraujate akis į akį – klausytojas labiausiai dėmesį kreipia į kūno kalbą. Yra toks angliškas posakis: 'say it like you mean it'. Pasakykite taip, kad atrodytų, jog tvirtai tikite tuo, ką sakote – tiek žodžiais, tiek kūno kalba, tiek balso tonu.


Raktažodžiai: Psichologijakalbapasitikėjimas

Straipsnio komentarai

Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta