Gegužės 22, 2022
Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenė švenčia 75-metį | Gimtadienio renginiai Londone vyks visą savaitgalį
© Foto: JKLB fotoarchyvas.

Pati seniausia lietuvius užsienyje vienijanti  organizacija JKLB (Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenė) šiais metais švenčia 75-erių metų jubiliejų. Ta proga įvairūs renginiai Londone vyks visą paskutinį pavasario savaitgalį: nuo švietimo konferencijos, tautinių kolektyvų pasirodymų, šeimų pikniko iki iškilmingos vakarienės Londono Olimpiniame stadione.

Gimtadieniui skirti renginiai prasidės šeštadienio rytą dvikalbystės ir lituanistinio švietimo konferencija, į kurią atvyks ir lituanistinio švietimo globėja, Lietuvos pirmoji ponia Diana Nausėdienė. Daugiau apie renginį ir konferencijos pranešėjus skaitykite čia >>>>>.

Šventė tęsis šeštadienio popietę: Stratford savivaldybės Old Town Hall salėje susirinkusius svečius savo dainomis ir šokiais džiugins lietuvių tautinių šokių, folkloro ansambliai ir chorai, kurie į Londoną atvyks iš įvairiausių JK ir Lietuvos miestų. Visų dalyvių ir kolektyvų sąrašus rasite čia >>>>>.

JKLB nariai ir kviestiniai svečiai vėliau rinksis į Olimpinį Londono stadioną šventinei vakarienei. Tačiau tuo šventė nesibaigs.

Sekmadienį Becktono parke, rytų Londone nuo 12 val. rengiamas šeimų piknikas ir vaikų sporto šventė. Vaikams užsiėmimus ves Lietuvos Šaulių sąjungos atstovai ir krepšininkai, kovos menų Nhat-nam meistras, aktorius bei kovos elementų filmuose dubleris Adomas Miklys, įspūdingų etnopramogų organizatorius J. Kavaliauskas, Pepi Pop kolektyvo vadovė Erika Aukštuolytė, Happy Kids Fitness Club instruktorė Eglė Norvilaitė, ir kiti. Daugiau apie renginį rasite čia >>>>>

Sekmadienį, 10-11 val. Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje Londone vyks mišios už buvusius, esamus ir būsimus bendruomenės narius. Maldai, padėkai ir susikaupimui kviečiami visi.

Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė yra seniausia lietuvių bendruomenė pasaulyje. Organizacija įsikūrė 1947 m. ir pasivadino Didžiosios Britanijos lietuvių sąjunga. Jos steigėjai buvo tie žmonės, kurie dėl politinių priežasčių turėjo palikti Lietuvą po Antrojo pasaulinio karo ir dalis jų įsikūrė Britanijoje.

Lietuvai tapus nepriklausoma ir įsijungus į Europos Sąjungą suintensyvėjusi lietuvių emigracija į Didžiąją Britaniją įtakojo ir pokyčius lietuvių bendruomenėje. Ji tapo daug gausesnė, jaunesnė amžiumi, ieškanti naujų veiklos formų, siekianti į savo gretas pritraukti kuo daugiau įvairiose Jungtinės Karalystės vietose gyvenančių lietuvių. Tuo tikslu 59-ajame, 2007 m. kovo mėn. 17 d., vykusiame suvažiavime buvo nuspręsta pakeisti organizacijos pavadinimą ir ji ėmė vadintis ne Didžiosios Britanijos, o Jungtinės Karalystės lietuvių sąjunga. JKLS perėmė ir tęsė ankstesnes tradicijas, laikydamasi Lietuvių Chartos principo: “Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt”.

Kaip rašoma JKLB socialinėse medijose, dar po poros metų organizacijos pavadinimas vėl buvo pakeistas ir dabar ji vadinasi Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė, tačiau nei organizacijos tikslai, nei JK gyvenančių lietuvių būrimo principai iš esmės nepasikeitė.

Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė vienu iš pagrindinių tikslų laiko švietimo bei gimtosios kalbos išsaugojimą ir puoselėjimą, lietuviškos kultūros bei tautinės tapatybės palaikymą.

JKLB nariu gali tapti kiekvienas vyresnis nei 18 metų Jungtinėje Karalystėje gyvenantis lietuvis. Tereikia užpildyti anketą ir kartu su nario mokesčiu (£12 per metus) pristatyti į artimiausią JKLB skyrių. JKLB skyriai veikia daugelyje lietuvių gyvenamų vietų. Skyrių valdybos organizuoja metinius suvažiavimus, vakarones, koncertus, lituanistines mokyklas, sporto grupes, tarptautinėse šventėse ir renginiuose reprezentuoja Lietuvą. Daugiausia dėmesio JKLB skiria ryšių su Lietuva stiprinimui, tapatybės išsaugojimui, pilietiškumo skatinimui.

Raktažodžiai:

Straipsnio komentarai

Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta

Panašūs straipsniai