Rugsėjo 8, 2022
JK lietuvių spauda ir knygos turės savo bibliotekas - archyvus
Elona Daina Kliukienė, projekto „Grąžinkime lietuvišką knygą išeivijos lietuviams“ vadovė

Apie lietuviškų knygų ir spaudos Jungtinėje Karalystėje bibliotekos – archyvo idėją pasakoja Elona Daina Kliukienė, projekto „Grąžinkime lietuvišką knygą išeivijos lietuviams“ vadovė.

Idėja Lietuvos Ambasados patalpose įrengti lietuviškos spaudos, knygų biblioteką-archyvą kilo jau seniai ir ji turi savo atsiradimo istoriją. 

Taip jau susiklostė, kad 2015 metų pavasarį gavau skambutį iš Škotijos advokatų kontoros su pasiūlymu priimti Katerine Blue lietuviškos bibliotekos dalį. Mirusios moters vaikams tai buvo nereikalinga turto dalis, tad teliko nuspręsti, arba aš knygas paimsiu arba jos bus išmestos į sąvartyną. Esu fotografė - technologė. Pabaigusi mokslus, Vilniaus Prano Gudyno restauravimo centre dirbau su senųjų fotografijų antspaudais. Tai buvo nauja restauravimo kryptis ir, susiklosčius aplinkybėms, atsiradau Gražinos Drėmaitės vadovaujamame „Popieriaus restauravimo ir grafikos skyriuje“. Artima pažintis su popieriaus restauravimo darbais, darbas archyvuose man uždėjo antspaudą visam gyvenimui. Tapau besąlygiška senų knygų, atspaudų bei fotografijų mylėtoja ir gelbėtoja. Taip viena dalis būsimosios bibliotekos atsirado pas mane namuose Glasgow mieste, kur buvo atlikti visi būtini inventorizavimo, saugojimo, ir konservavimo darbai. Bandžiau atrasti erdvę šioms knygoms Škotijoje, deja, nesėkmingai.

Lietuvos ambasadoje Londone jau nuo nuo 2016-ųjų saugomos knygos atvežtos iš buvusios Lietuvių sodybos.

Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenė (JKLB) pasidalino savo tikslu - įkurti biblioteką -archyvą, atvirą lietuvių išeiviams ir Jungtinės Karalystės gyventojams, besidomintiems Lietuvos kultūra. Problema buvo atrasti tinkamas patalpas.

JKLB 75-mečio įprasminimo renginių sąrašas atrodė įspūdingai. Pirmininkė AlvijaČerniauskaitė pasiūlė, kad šie metai puikiai tiktų ir šios iniciatyvos įgyvendinimui.

Lietuvos Kultūros Tarybai pritarus projektui „Grąžinkime lietuvišką knygą išeivijos lietuviams“ džiaugiamės, kad galime įgyvendinti taip reikalingą iniciatyvą ir pagaliau sutvarkyti bei išsaugoti istorinę atmintį. 

Esame labai dėkingi Lietuvos ambasadoriui Jungtinėje Karalystėje Renatui Norkui, kuris išgirdo ir kurio dėka Lietuvos ambasados patalpose Lietuvos išeiviai atrado galimybę eksponuoti ir saugoti išeivijos kultūrinį turtą. Planuojama bibliotekos-archyvo patalpa bus skirta bendram ambasados darbuotojų ir JKLB narių naudojimui.

Šiuo metu ambasados patalpose vyksta remonto darbai, jiems pasibaigus ir įrengus biblioteką-archyvą bus paskelbta oficiali atidarymo data.


Visas archyvas susideda iš dviejų dalių: archyvas ir meno vertybės atgabentos į Lietuvos Ambasadą Londone iš lietuvių sodybos. Po pirminės apžiūros yra nustatyta, kad kolekcijoje yra arti dešimties labai seno leidimo knygų ir šioms knygoms reikalingos ypatingos saugojimo sąlygos. Taip pat reikalingi smulkūs restauravimo darbai bei atitinkamos laikymo sąlygos, norint pristabdyti tolimesnį knygų senėjimą. Visi šie nustatyti būtini darbai yra atliekami ambasados patalpose. Tai - esamo archyvo knygų apžiūra - įvertinimas, knygų būklės nustatymas. Atliekamas katalogavimas ir suteikiami inventorizaciniai numeriai visai kolekcijai.

JKLB bendruomenei priklausanti antra dalis Glasgow archyve jau yra tinkamai sukataloguota, atlikti daliniai knygų konservavimo darbai. Glasgow archyvas susideda iš 64 praeito šimtmečio 1904 -1957 m. paveldėtų lietuviškų knygų išleistų Tilžėje, Kaune (laikotarpis kai knygų spausdinimui buvo būtinas rusų cenzūros patvirtinimas), Londono Nidos spaustuvėje bei Amerikos, Vokietijos ir Škotijos spaustuvėse. Visos knygos yra atspausdintos praeito šimtmečio Lietuvos okupacijos laikotarpio metu. Šios knygos atspindi lietuviško žodžio nemarumą geležinės užsklandos metais. Kelios knygos yra su Lietuvių Blaivybės draugijos Glazgow mieste antspaudais – tai pasakoja apie buvusią lietuvių emigrantų veiklą tuo laikotarpiu. Laikraštis „Išeivių draugas“ – kuriame atsispindi to laikotarpio lietuvių gyvenimas emigracijoje. 43 lietuviškų dainų vinilinės plokštelės kurios buvo įrašytos Glasgow, Londono bei Čikagos įrašų studijose, praeitame šimtmetyje.

2022 metai yra labai svarbūs Jungtinės karalystės lietuvių bendruomenei, švenčiančiai 75-erių jubiliejų. Bibliotekos - archyvo įkūrimas ir parodų - ekspozicijų paruošimas yra aktualus visai bendruomenei, kuri apima 34 miestus JK. Planuojami renginiai yra skirti tų išeivių atminimui, kurie stengėsi ir nepamiršo lietuviško žodžio, kurie leido knygas, saugojo ir kolekcionavo lietuviškas kultūros vertybes, prisidėjo prie lietuvybės išsaugojimo. 


Planuojami renginiai ir datos, kurių metu lietuvių bendruomenės ir vietiniai gyventojai bus supažindinti su JKLB biblioteka – archyvu:

Oksfordas 16/10/2022 – 29/10/2022
Mančesteris 31/10/2022 – 12/11/2022
Edinburgas 14/11/2022 – 26/11/2022
Velsas 28/11/2022 – 10/12/2022
Londonas, Lietuvos Ambasada - data bus paskelbta.

Straipsnio komentarai

Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta

Panašūs straipsniai