Kovo 1, 2023
JK lietuviai buriasi nuo Londono iki atokiausių kampelių | Vienija ir pomėgiai, ir verslai
Londonietė
JK Cornwall lietuvių bendruomenė. © Foto: Romualdas Jarulis / Facebook.

Šiandien tai, kad esi lietuvis nėra vienintelis kriterijus, dėl kurio verta prisijungti prie jau 75-erius metus gyvuojančios Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės (JKLB). Praėjusiais metais jubiliejų atšventusi organizacija labai pasikeitė, sako JKLB vadovė Alvija Černiauskaitė. „Ji modernėja, atsiranda vis daugiau lietuvių tikinčių, kad tai nėra senjorų klubo modelis, kad čia gali atrasti daug bendraminčių, smagių ir naudingų veiklų ar įkurti savo klubą. Visus mus vienija noras išlaikyti tradicijas, kultūrą, lietuvybę, sutikti panašiai mąstančių, susirasti naujų ryšių, plėsti verslą ar rasti draugų“.

Pašnekovė džiaugiasi, kad vis daugiau žmonių į bendruomenę telkiasi ne vien todėl, kad jie yra lietuviai, bet pagal pomėgius, hobius, profesijas. Tokie klubai gyvuos, nes nariams juose naudinga ir įdomu, įsitikinusi Alvija.

Klubai atokiausiose JK vietovėse

Nuo Londono iki Škotijos, Velso ir atokiausių JK kampelių. Šiuo metu JKLB sudaro virš 20 skyrių, įvairiausiuose JK miestuose ar kaimuose. Jei nerandate jums pagal pomėgius ar vietovę tinkančio lietuvių klubo – Alvija ragina nenuleisti rankų, patiems imtis iniciatyvos ir įkurti kad ir nedidelę bendruomenę. JKLB visuomet pasiruošusi palaikyti, skatinti, pasidalinti patirtimi, patarimais, kontaktais.

Šalia seniausio, Londono pirmojo skyriaus, šiandien JK bendruomenėje lietuvių laukia ir tokie klubai kaip žygeivių, architektų, odontologų, profesionalų, muzikantų. Pats naujausiais skyrius – Specialusis, buriantis neįgalius, specialių poreikių turinčius narius, ar vaikus su negalia auginančias mamas ir tėčius. Prie grupės prisijungia ir specialistai, siūlantys patarimus. Grupės veikla yra uždara, nes juk ne visais sunkiais momentais norisi dalintis su pasauliu. „Žaviuosi moterimis, kurios šalia savo kasdienių darbų, atrado energijos ir stiprybės imtis šios veiklos, padėti kitiems, dalintis informacija. Klausant klubo narių istorijų kartais rieda ašaros“, - sako A. Černiauskaitė.

Kartais tikslas – tiesiog užmiršti kasdienius darbus ir gerai praleisti laiką koncertuose ar sporto varžybose. JKLB jau nuo seno organizuoja ne tik Valstybinių švenčių minėjimus, tradicines lietuviškas vakarones, Jonines, Sekmines, Užgavėnes, bet ir įvairius koncertus, laisvalaikio bei sporto renginius. Jungtinėje Karalystėje veikia daugybė lietuviškų meno kolektyvų, tokių kaip folkloro ansamblis „Saduto“, choras „Gausa“, o tautinių šokių kolektyvai įsikūrę ne tik Londone, bet ir Peterborough, Manchester, Leeds bei kituose miestuose.

Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse. Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse.
Didysis šeimų piknikas ir vaikų sporto šventė. Didysis šeimų piknikas ir vaikų sporto šventė.

Prisideda prie politinių įvykių

„Man atrodo per mažai kalbama kiek pasaulio bendruomenės, ypatingai JAV, JK ir kitos yra prisidėjusios prie politinių įvykių, nepriklausomybės, kokį didžiulį indėlį jos įneša į Lietuvos kūrimą, formavimą. JK lietuvių balsas aiškiai girdimas Lietuvoje ir mes galime formuoti tam tikrus sprendimus, talkinti šalies institucijoms, dalintis užsienyje įgyta patirtimi“, - įsitikinusi JKLB vadovė. Alvija bendruomeninę veiklą derina ne tik su karjera JK transporto įmonėje, bet yra ir ŠMSM ministrės Jurgitos Šiugždinienės konsultantė, Užsienio reikalų ministerijos lituanistinio švietimo viešinimo darbo grupės vadovo (URM viceministro Egidijaus Meilūno) pavaduotoja, Lietuvos švietimo tarybos narė ir kitų diasporos darbo grupių narė. 

Bene pats aktyviausias bendruomenės politinės veiklos laikas buvo 1990 – 1991 m. Tiesa, tuomet organizacija vadinosi Didžiosios Britanijos lietuvių sąjunga (DBLS). JK lietuviai aktyviai palaikė Lietuvos tautos siekį atkurti nepriklausomybę. Tam buvo įsteigtas Pagalbos Lietuvai Fondas (Aid Lithuania Fund) ir naujas DBLS politinių reikalų koordinatoriaus postas, organizuojami Lietuvos politikų susitikimai su JK pareigūnais. DBLS surengtame mitinge Londono Trafalgaro aikštėje, protestuojant prieš sovietų kariuomenės elgesį sausio 13–ąją, dalyvavo apie 1000 žmonių. 

Europos bendruomenei pripažinus Lietuvos nepriklausomybę, prasidėjo naujas etapas ir nauji iššūkiai JK lietuvių išeivių gyvenime, tačiau politinės veiklos ir toliau netrūksta. JKLB aktyviai dalyvauja rinkimuose, prisideda prie pilietybės, grįžimo į Lietuvą skatinimo, švietimo klausimų. Pasaulio lietuvių bendruomenės švietimo komisijai vadovaujanti Alvija džiaugiasi, kad JK lituanistinių mokyklų skaičiumi pirmauja visame pasaulyje, jų vis daugėja, o šiuo metu veikia jau 62. Didesniuose miestuose ir gausiai lietuvių gyvenamuose rajonuose tokios mokyklos ne tik puoselėja lietuvybę, bet ir tampa verslu. Pasak ir pedagogės išsilavinimą turinčios Alvijos, kartais mokyklos kuriasi atokiose vietovėse, kur mokinių vos keletas. Tokias mokyklas išlaikyti kartais tenka įkūrėjų lėšomis, tad jos laikosi didžiulio įkūrėjų noro ir atsidavimo dėka. JKLB iniciatyva ne tik JK lietuvių, bet ir viso pasaulio lietuvių vaikams organizuojamos lituanistinės stovyklos Lietuvoje.

Šiuo metu didžiulis dėmesys skiriamas ir prieš agresorių kovojančios Ukrainos žmonėms, organizuojamos labdaros akcijos, palaikymo mitingai.

JKLB vadovė Alvija Černiauskaitė lituanistinio švietimo konferencijoje. JKLB vadovė Alvija Černiauskaitė lituanistinio švietimo konferencijoje.
Susitikimas su paramos Ukrainai fondo Blue/Yellow atstovais. Susitikimas su paramos Ukrainai fondo Blue/Yellow atstovais.

Jėga vienybėje

Jokios konkurencijos, darbas ir veikla bendram tikslui, bendram labui. Alvijos vizija siekia ne tik JKLB skyrius ir klubus, bet ir visas Jungtinėje Karalystėje ar pasaulyje veikiančias lietuvių grupes bei organizacijas. „Tikiu, jog mes visi galime naudingai ir gražiai bendrauti ir bendradarbiauti, ar tai būtų lietuvių profesionalų klubas, verslininkus vienijanti organizacija, ar lietuviško meno kolektyvas“, - įsitikinusi ji.

Jau prieš devynerius metus, 2014-ųjų spalio 25 d. Londone, JKLB organizacijų metiniame susitikime buvo pasirašyta organizacijų Vienybės Deklaracija, kaip JK lietuviškų organizacijų tarpusavio solidarumo ir pagarbos vienas kitam bei meilės Lietuvai ženklas. Dokumente akcentuojama būtinybė susitelkti ir būti vieningais bei glaudžiau bendradarbiauti, kartu sprendžiant Lietuvos diasporai aktualius klausimus, taip pat aktyviau dalyvaujant Lietuvos valstybės gyvenime, mokslo, kultūros ir sporto veikloje.

Šiuo metu JKLB sėkmingai bendradarbiauja su įvairiomis organizacijomis, tokiomis kaip JK lietuviai skautai, priklausomybės ligų reabilitacijos centras ALFA, Britų – lietuvių draugija/British – Lithuanian Society, Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjunga (JKLJS), Jungtinės Karalystės Lietuvos šaulių sąjunga, Lietuvių gydytojų ir odontologų asociacija, Lietuvių komercijos rūmais Jungtinėje Karalystėje, Londono Sičio lietuvių klubu LCLC, edukaciniais centrais, lituanistinėmis mokyklomis ir klubais, Londono lietuvių Šv. Kazimiero parapija, Didžiosios Britanijos lietuvių katalikų centru „Židinys“ Nottingham‘e ir kitomis.

JKLB apsilankė Londone vykusiame renginyje BET2023. Lietuvos stende dalyvavo 11 EdTech produktų kūrėjų. Jie stendo lankytojus supažindino su lietuvių kurtais skaitmeniniais mokymo sprendimais, pristat4 savo produktus bei galimybes investuoti į Lietuvos EdTech rinką. JKLB apsilankė Londone vykusiame renginyje BET2023. Lietuvos stende dalyvavo 11 EdTech produktų kūrėjų. Jie stendo lankytojus supažindino su lietuvių kurtais skaitmeniniais mokymo sprendimais, pristat4 savo produktus bei galimybes investuoti į Lietuvos EdTech rinką.
JKLB 75-mečio jubiliejaus šventė vyko Londono Olimpiniame stadione. JKLB 75-mečio jubiliejaus šventė vyko Londono Olimpiniame stadione.

Skatina gerus darbus

Bendruomenė lietuvių tarpe vis daugiau pasitikėjimo įgauna ir darydama gerus darbus. Prieš kelis metus Lietuvoje pradėję rengti Kalėdines šventes vargingiau gyvenančių šeimų vaikams, JKLB nariai pastebėjo, kad itin vargingai ir sunkiai gyvena vieniši senoliai Lietuvos regionuose, ypač pandemijos laikotarpiu. Tad jau 2020-ais aukojo lėšas ir pirko Kalėdinės vaišes Lietuvos regionų vienišiems, ligotiems artimųjų neturintiems senoliams. Tai tęstinė bendruomenės akcija „Iš širdies į širdį“, prie kurios kviečiama jungtis ištisus metus, ne tik šventiniu laikotarpiu.

JKLB kovoja ir su šiuolaikine vergove. Darbo ieškantys lietuviai neretai tampa lengvomis aukomis nusikaltėliams, o JK nustatoma daugiausiai atvejų, kur parduodami ir išnaudojami Lietuvos piliečiai. Atsižvelgdama į problemos svarbą JKLB organizuoja renginių ciklus, prevencines, edukacines ir informacines akcijas kovai su prekyba žmonėmis temomis. A. Černiauskaitės teigimu, JK nariai atlieka didžiulį darbą prisidėdami prie šios opios problemos sprendimų.

Kodėl ir kokie lietuviai buriasi į bendruomenes? „Dalis lietuvių visiškai integruojasi svečioje šalyje, puikiai kalba angliškai, tačiau jiems vis tiek labai reikia lietuvybės, renginių, susibūrimų, žmonių, su kuriais galima pakalbėti sava kalba. Jie stipriai suvokia savo identitetą ir nors jų fiziniai namai yra užsienyje, tačiau širdis visada Lietuvoje. Yra žmonių, kuriems tik karts nuo karto prireikia, kurie smagiai sudalyvauja renginyje ir dingsta. Kiti buriasi pagal pomėgius“, - svarsto JKLB vadovė.

Norite prisijungti prie JKLB veiklos, gauti naujienas, kvietimus į renginius, susibūrimus? Bendruomenės nariu gali tapti kiekvienas vyresnis nei 18 metų Jungtinėje Karalystėje gyvenantis lietuvis. Tereikia užpildyti anketą ir kartu su nario mokesčiu pristatyti į artimiausią JKLB skyrių. JKLB skyriai veikia daugelyje lietuvių gyvenamų vietų. Skyrių valdybos organizuoja metinius suvažiavimus, vakarones, koncertus, lituanistines mokyklas, sporto grupes, tarptautinėse šventėse ir renginiuose reprezentuoja Lietuvą. Daugiausia dėmesio JKLB skiria ryšių su Lietuva stiprinimui, tapatybės išsaugojimui, pilietiškumo skatinimui.

Konferencija kovai su prekyba žmonėmis. Konferencija kovai su prekyba žmonėmis.

Daugiau informacijos: JKLB Facebook paskyra 

Straipsnio komentarai

Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta

Panašūs straipsniai