Lapkričio 22, 2022
Europos Komisija įspėjo Lietuvą dėl galimų ekonomikos disbalansų

Europos Komisija (EK) antradienį paskelbė, kad Seimo ketvirtadienį priimtas 2023 metų biudžetas ne visiškai atitinka 2022 metų ES Tarybos rekomendaciją Lietuvai riboti išlaidų augimą ir vykdyti neutralią fiskalinę politiką, todėl Lietuva identifikuojama kaip šalis, kuriai bus atlikta nuodugni apžvalga dėl galimų ekonomikos disbalansų.

Pasak EK, tokia apžvalga bus atlikta pirmą kartą nuo šios procedūros pradžios.

Lietuvos įspėjimo mechanizmo ataskaitą atlikusi EK kviečia valdžią apriboti išlaidas, pavyzdžiui, energijos kainų kompensacijas mokėti tik pažeidžiamoms visuomenės grupėms. 

„Laikinos priemonės, skirtos namų ūkiams ir įmonėms susidoroti su energijos kainų pokyčiais, Europos Komisijos nuomone, nėra pakankamai tikslingos ir nukreiptos į pažeidžiamiausias visuomenės grupes“, – rašoma EK komentare apie 2023 metų Lietuvos ir kitų euro zonos valstybių biudžetų projektus. 

Komisijos nuomone, papildomą skatinamąjį poveikį sukurs kitų, nuolatinių valstybės išlaidų didėjimas, kuris nebus atsvertas tvariomis biudžeto pajamomis. 

Todėl EK ragina Lietuvą, taip pat Belgiją, Portugaliją, Austriją, Vokietiją, Estiją, Liuksemburgą, Nyderlandus, Slovėniją ir Slovakiją užtikrinti, kad jų 2023 metų biudžetai visiškai atitiktų ES Tarybos rekomendacijas.

Pasak Komisijos, iš 14 rodiklių, pagal kuriuos vertinami galimi disbalansai, Lietuva 2021 metais viršijo penkių rodiklių ribas.

„Susirūpinimą kelia galimas sąnaudų konkurencingumo mažėjimas, lemiamas spartaus atlyginimų ir vienetinių darbo sąnaudų didėjimo. Atlyginimų didėjimas, numatoma, šalyje tęsis ir ateityje, tuo metu, kai infliacija šalyje išlieka aukšta, palyginti su vidutine infliacija euro zonoje“, – pranešime nurodo Komisija..

„Būsto kainų didėjimas Lietuvoje paskutiniaisiais metais buvo vienas aukščiausių ES, taip pat sparčiai augo skolinimas ir finansinio sektoriaus įsipareigojimai. Nedarbo lygis paskutiniaisiais metais mažėjo, tačiau vertinant paskutiniųjų trejų metų pokytį, ilgalaikio nedarbo ir jaunimo nedarbo rodikliai indikuoja didėjimą, viršijantį makroekonominių disbalansų procedūros švieslentės rodiklių ribas“, – priduria EK.

Be Lietuvos, galimų ekonomikos disbalansų apžvalga taip pat bus atlikta Kiprui, Prancūzijai, Vokietijai, Graikijai, Italijai, Nyderlandams, Portugalijai, Rumunijai, Ispanijai, Švedijai, Čekijai, Estijai, Vengrijai, Latvijai, Liuksemburgui ir Slovakijai.

Komisijos vertinimu, Lietuvos fiskalinė politika 2023 metais, nepaisant didelės infliacijos šalyje, skatins ekonomiką. 

BNS inf.

Raktažodžiai: LietuvaNaujienos

Straipsnio komentarai

Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta

Panašūs straipsniai