Vasario 13, 2019
Artėjant „Brexit'ui“ stiprinama Lietuvos ambasados Britanijoje veikla

Ruošiantis Britanijos pasitraukimui iš Europos Sąjungos, stiprinama Lietuvos ambasados Jungtinėje Karalystėje (JK) veikla: steigiamos naujos konsulinių darbuotojų pareigybės, ilginamos priėmimo valandos.

Šios priemonės trečiadienį pristatytos Vyriausybės posėdyje, pranešė Užsienio reikalų ministerija.

„Stiprindami ambasados Londone pajėgumus siekiame sukurti palankias sąlygas JK gyvenantiems Lietuvos piliečiams, kuriems asmens dokumentai reikalingi teisinio statuso po „Brexit“ įtvirtinimui“, – pranešime spaudai teigė viceministras Albinas Zananavičius.

Pasak jo, sparčiai auga skaičius lietuvių, besikreipiančių į ambasadą Londone dėl asmens dokumentų keitimo. Dėl šių priežasčių siūlomas Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo pataisos, kurios numatytų galimybę pasitelkti išorės paslaugų tiekėjų paslaugas priimant dokumentus iš Lietuvos piliečių asmens dokumentų keitimui.

Ministrų kabinetas trečiadienį taip pat patvirtino teisėkūros priemonių sąvadą, kurios reikalingos pasirengti galimam Jungtinės Karalystės išstojimui iš Europos Sąjungos be susitarimo.

„Šiomis teisėkūros priemonėmis siekiama sušvelninti JK išstojimo neigiamus padarinius ir, remiantis vieningais principais. (...) Padarysime viską, kad Lietuvos piliečiai nepatirtų jokių teisinių nesusipratimų, kad būtų užtikrintos jų teisės“, – pranešime spaudai teigė ministras pirmininkas Saulius Skvernelis. 

Ministerijų ir kitų valstybės institucijų parengtose Teisėkūros priemonėse numatyta taikyti  pereinamąjį laikotarpį, jei tai neprieštarauja ES teisei, iki 2020 metų pabaigos ar vėlesnės datos.

Pasak Vyriausybės, siekiama, kad Jungtinės Karalystės išstojimas iš ES be susitarimo turi sukelti kuo mažiau neigiamų pasekmių Lietuvos piliečiams bei verslo subjektams, Lietuvoje gyvenantiems JK piliečiams ir veiklą vykdantiems JK verslo subjektams.

Taip pat siekiama sudaryti kuo palankesnes sąlygas išsaugoti iki išstojimo dienos įgytas piliečių teises ir užtikrinti verslo veiklos tęstinumą, kiek įmanoma, išlaikant esamą teisinį reguliavimą ir JK prilyginant ES ir Europos ekonominės erdvės šalims.

Britanija turi palikti Europos Sąjungą kovo 29 dieną – su sutartimi dėl būsimų santykių ar be jos. JK įstatymų leidėjai yra pavedę vyriausybei pataisyti kai kurias susitarimo dalis, nors ES tvirtina, kad pakartotinų derybų šiuo klausimu nebus. 

BNS inf.

Straipsnio komentarai

Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta