Kovo 14, 2023
Senjorai duoda garo | Ilgaamžiai JK bendruomenės nariai užkrečia veiklumu ir energija
Ona Dobrovolskienė ir Saduto kolektyvas.

Jei jums yra tekę dalyvauti ne viename Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės (JKLB) renginyje, šalia daugybės jaunų, naujų veidų, visuomet galima išvysti ir bendruomenės tradicijas jau daugelį metų puoselėjančius narius. Lietuvių bendruomenė, o ypač jos ilgiausiai veikiantis 1-as skyrius, neįsivaizduojamas be energingų, aktyvių ir veiklių Onos Dobrovolskienės ir Birutės Gelumbauskienės. Šių moterų bei jų kolektyvo dėka prie lietuvių bendruomenės renginių skatinami prisijungti ne tik vaikai, suaugę, jaunimas, bet ir senjorai. Pirmasis skyrius šiuo metu vienija apie šimta narių iš kurių daugiau nei pusė – senjorai. Metai tik skaičius, nes energijos ir veiklumo jiems galėtų pavydėti jaunosios kartos atstovai. Ilgaamžiai bendruomenės atstovai ne tik audringai sukasi scenoje demonstruodami pasauliui lietuvių tautinius šokius ar dainas, bet ir aktyviai organizuoja labdaros bei socialines iniciatyvas.

Saduto kolektyvas. Saduto kolektyvas.

Sadutiečiai

Jau beveik trisdešimt metų JK gyvenanti Ona Dobrovolskienė prie bendruomenės veikos prisijungė apsilankiusi Sekminių renginyje. „Nustebino malonus tautiečių bendravimas ir turiningas laisvalaikio leidimas. Sekmadieniais pradėjau lankytis lietuvių bažnyčioje, kur tuomet būrėsi lietuvybę puoselėjančių lietuvių branduolys. Vedama stiprios senesniosios išeivių kartos atstovų dvasios, įsitraukiau į bendruomenės veiklą“, - prisimena Ona.

Nuo 2003-ųjų, net septyneriems metams, O. Dobrovolskienei patikėtos 1-o skyriaus pirmininkės pareigos. Lietuvės vadovaujama bendruomenė nuveikė daugybę tautišką kultūrą, tradicijas, papročius puoselėjančių iniciatyvų. Pirmas skyrius, pasak Onos, didžiausia, seniausia, aktyviausia JK lietuvių bendruomenės  dalis, tad veiklos netrūko. Šventės, vakaronės, Užgavėnės, Sekminės, Joninės, Valstybinių švenčių minėjimai, talkininkavimas tvarkant miesto, kapinių, Lietuvių sodybos aplinką - tai tik keletas iš nesuskaičiuojamų vykusių ir vykstančių renginių. 

2005-ųjų pavasarį, kovo 5 dieną įkurtas ir Lietuvių folkloro kolektyvas „Saduto“. Onos pasakojimu, dvylika pirmųjų ansamblio narių pirmą kartą susitiko Londono Šv. Kazimiero bažnyčios svetainėje. Kolektyvo kūrybinės paieškos prasidėjo romansais, kurių mokė pirmieji vadovai, profesionalūs aktoriai Danielė ir Gintas Martinkėnai. Vėliau pereita prie liaudies dainų ir nuspręsta tapti folkloro ansambliu. Tuo metu sugalvotas ir kolektyvo pavadinimas „Saduto“, o kolektyvo nariai nuo tada visų mielai vadinami sadutiečiais. Ansamblio vadove tapus Ligitai Paulauskaitei Malinauskienei, daugiau dėmesio pradėta skirti lietuvių liaudies šokiams ir įvairių regionų autentiškoms dainoms. Vadovė Ligita Malinauskienė iki šiol vadovauja jau savarankiškam kolektyvui. Ji nuo būrelio entuziastų folkloro ansamblį išaugino į didelį, energingą ir draugišką kolektyvą, kuris Lietuvos folkloro dainomis, muzika, šokiais dalinasi ne tik su lietuvių bendruomene, bet ir JK bei viso pasaulio gyventojais. Puoselėjant lietuviško folkloro tradicijas „Saduto“ kolektyvas jau aplankė įvairias pasaulio šalis nuo Airijos iki Naujosios Zelandijos. Australijoje su bendraminčiais ir kitų kolektyvų nariais ansamblis pasitiko lietuvių „Tūkstantmečio odisėjos“ jachtą.

Už nuopelnus lietuvybei O. Dobrovolskienė apdovanota Tautinių mažumų departamento garbės sidabro ženklu.

Onai Dobrovolskienei įteikiamas apdovanojimas. Onai Dobrovolskienei įteikiamas apdovanojimas.
Ona Dobrovolskienė JKLB jubiliejaus šventėje Londono Olimpiniame stadione. Ona Dobrovolskienė JKLB jubiliejaus šventėje Londono Olimpiniame stadione.

Atpažįsta kaip Pepę Ilgakojinę 

Praėjusiais metais Lietuvos ambasadorius Eitvydas Bajarūnas JKLB ir Londono 1-ojo skyriaus 75 metų jubiliejaus renginyje apdovanojo ilgametę bendruomenės narę ir dabartinę skyriaus vadovę Birutę Gelumbauskienę. Jai įteiktas Lietuvos užsienio reikalų ministerijos garbės ženklas „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ už ypatingus nuopelnus puoselėjant lietuvybę ir indėlį į nepriklausomos Lietuvos kūrimą.

Birutė jau septynerius metus vadovauja Londono 1-jam skyriui, o bendruomenės narė yra jau beveik dvidešimt metų. 

Pastaruosius kelis metus, pasak B. Gelumbauskienės, ši bendruomenės dalis aktyviai užsiima labdaringa veikla: aukomis pagelbėta Šiaulių vaikų globos namams, Ukmergės ligoninės slaugos skyriui, Anykščių senelių globos namams, kitoms įstaigoms.  Aktyviai prisidedama ir prie bendrų JKLB labdaros projektų. Birutė ne tik turi talentą suburti gausų būrį renginių ir koncertų lankytojų, bet nepailsdama renka aukas nelaimės ištiktiems.

Jau ūgtelėję bendruomenės narių vaikai Birutę iki šiol atpažįsta  kaip Pepę Ilgakojinę ar kitų personažų atlikėją. Veikli moteris su 1-ojo skyriaus nariais organizuodavo spektaklius vaikams, rūpindavosi spektaklių vietos paieška, bilietų platinimu, žiūrovų pritraukimu. Skyriaus nariai spektaklių kūrimą, statymą ir repetavimą lig šiol prisimena kaip šventę. Režisierės Rasuolės Laurinaitytės pagalba pastatyta net 10 spektaklių. Jie gausybę kartų yra suvaidinti ne tik Londone, bet ir už sostinės ribų.

Birutė Gelumbauskienė JKLB jubiliejaus šventėje Londono Olimpiniame stadione. Birutė Gelumbauskienė JKLB jubiliejaus šventėje Londono Olimpiniame stadione.
Lietuvos ambasadorius Eitvydas Bajarūnas įteikia apdovanojimą Pirmojo skyriaus vadovei Birutei Gelumbauskienei. Lietuvos ambasadorius Eitvydas Bajarūnas įteikia apdovanojimą Pirmojo skyriaus vadovei Birutei Gelumbauskienei.

Londono 1-asis skyrius įsteigtas 1947m. rugsėjo 13 d. Šio skyrius užuomazga yra rytiniame Londone, kur daugelis lietuvių telkėsi jau nuo 19 amžiaus pabaigos. Čia jie įkūrė savo parapiją, tad pokario išeiviai irgi apsigyveno rytinėje miesto dalyje.

Pradžioje Pirmojo bendruomenės skyriaus lietuvių veikla buvo glaudžiai susijusi su Šv. Kazimiero bažnyčios ir parapijos gyvenimu, lietuvių telkimu bendroms šventėms ir bendriems darbams.

Viena iš prioritetinių 1-jo skyriaus misijų yra lietuviškų tradicijų puoselėjimas, o jo nariai visada prisideda prie renginių, kuriuos organizuoja Lietuvos ambasada Londone, JKLB ar kitos lietuvių organizacijos.

Per ilgus egzistavimo metus vieni renginiai keitė kitus, tačiau skyriaus nariai iki šiol puoselėja tradicijas pažymėti Valstybines šventes, talkininkauti tvarkant aplinką, organizuoti keliones ir koncertus, labdaros renginius. Visą egzistavimo laikotarpį skyriaus nariai prižiūri Rytų Londono, Leytone rajone esančių katalikų kapinių dalį, kurioje palaidoti lietuviai bei įžymūs bendruomenės žmonės.

Straipsnio komentarai

Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta

Panašūs straipsniai