Sausio 23, 2019
Jonas Mekas. Citatos. „Mano namai yra visas pasaulis, visa naktis yra mano guolis.“

Savo namuose eidamas 97-uosius Niujorke sausio 23 rytą mirė žinomas menininkas, filmų kūrėjas Jonas Mekas. Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, poetas ir publicistas, J. Mekas yra vienas žinomiausių XX amžiaus lietuvių menininkų, geriausiai žinomas dėl savo kino eksperimentų, dar vadinamas avangardinio kino pradininku. 

***

Pasidaryt mažesniam reikia daug laiko.

***

Aš galvoju, kad visai nesvarbu, kokioj gamtoj, kokiam gamtovaizdy žmogus, tauta gyvena. Kas svarbu, yra tai, ką jis į tą gamtovaizdį deda. (Laiškai iš Niekur)

***

Miestuose per daug cemento ir batų, batukų. Kultūra yra basose kojose. (Laiškai iš Niekur)

***

Mano namai yra visas pasaulis, visa naktis yra mano guolis.

***

Ne viskas turi esmę. Yra akių be dugno, yra širdžių išsekusių, kaip sausmedis, ištroškusių. Tikrovė? - miražas dykumoj kartais tikresnis, negu mes patys. (Žmogus prie lyjančio lango)

***

Ir nieko nėra pastovaus - kaip mūsų širdys - ir viskas, kas tariam stovi ant tvirto pagrindo, yra tiek tikra, kiek mėnulis šulinį. Ir viskas plaukia ir siubuoja visatoje, kaip japonų nameliai. Toks yra mano sielos pasaulis - ir jis nėra jūsų. (Žmogus prie lyjančio lango)

***

Žmogus turi gyvent kur gimė ir vaikas augo. Kitaip jis gyvena be kvapų, be garsų, be prisilietimų prisiminimo. Jis taip neturtingas, taip biednas. Be kvapų, be atospalvių, be garso nuskambėjimų, atoaidžių, be daiktų atsiskambėjimo. Jis tada išauga įšiaurus, piktas, aštrus, kaip peilis. (Laiškai iš Niekur)

***

Aš, vaikas, sėdėdavau ant lauko ežios ir žiūrėdavau, kaip mano tėvas su sėtuve ant kaklo eidavo per lauką, lėtai, vienodu žingsniu, mostas buvo sujungtas kartu su žeme, su lauku, su tom sėklom: joks jogas niekados nebus arčiau šito pasaulio, šitos žemės, kaip ūkininkas.

***

Aš sėdžiu šį vakarą, rašau, ir galvoju. Tikrai pasakius, aš negalvoju. Aš ne galvojantis žmogus. Su galva toli nenueisi. Aš tik sėdžiu taip ir klausaus, kas ateina iš erdvių gilumos, bandydamas atspėti, kas yra tikrai svarbu. Ir lyg girdžiu, kad tikrumoje niekas nėra svarbu, kad viskas praeina, kad viskas yra lygiai svarbu, ir kad mes visi esam tik lašeliai pasaulio ir gyvenimo vandenyne - tik ašara ant Fatimos veido - ir kad visos mūsų galvos ir idėjos ir sistemos yra tik niekas, tik niekas. Niekas, palyginant su širdimi, švelniu geru žodžiu, švelniu palietimu, pabučiavimu, žmogaus su žmogumi susitikimu, atviru žodžių pasikeitimu, padrąsinimu ar draugyste. A, visi tie nedideli žmogiški jausmai, emocijos, padainavimai kartu, ar eini ir išgeri alaus su kuo, gal net ant peties, kaip sako, paverki gal net. A, kaip viskas tai svarbu, daug giliau ir svarbiau, negu visos politinės ir ekonominės sistemos.(Laiškai iš Niekur)

***

Where was I? Yes, rambling. I will tell you the real truth: All that I have learned in my life (and I have seen many movies) amounts to this: Leaves are falling every autumn. I will be there with my camera when they fall.

***

In a meadow full of flowers, you cannot walk through and breathe those smells and see all those colors and remain angry. We have to support the beauty, the poetry, of life.

***

In Lithuania, I am known as a poet, and they don't care about my cinema. In Europe, they don't know my poetry; in Europe, I am a filmmaker. But here, in the United States, I am only a maverick!

***

Seek the insignificant small but essential qualities, essential to life.

***

My films are the celebration of reality, of life, of my friends, of actual daily life that passes and is gone tomorrow. We don't pay attention to it when it happens.

***

In the very end, civilizations perish because they listen to their politicians and not to their poets.

***

An adventurer can always return home; an exile cannot. So I decided that my home would be culture.

Straipsnio komentarai

Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta

Panašūs straipsniai