Gruodžio 4, 2022
Ministerija užsienio lietuvius kviečia teikti paraiškas švietimo ir sporto projektams

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia konkursą užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo ir sporto projektams finansuoti.

Gauti finansavimą projektams, įvairioms veikloms, mokymo priemonėms gali užsienyje veikiančios lituanistinės mokyklos ir su švietimu ar sportu susijusios bendruomenės, lietuvių organizacijos. Ministerija skelbia, kad paraiškos bus priimamos iki sausio 8 dienos.

Pasak pranešimo, konkurso tikslas – skatinti užsienio lietuvius mokytis lietuvių kalbos, Lietuvos valstybės istorijos, kultūros, sudaryti sąlygas saviraiškai lietuvių kalba, stiprinti lietuvybę, telkti lietuvių bendruomenes užsienyje, kad jos įsitrauktų į sveikatą stiprinančią ir fizinį aktyvumą didinančią veiklą.

Konkursui gali būti teikiamos dvi atskiros paraiškos. Pirmoji – neformaliajam lituanistiniam švietimui, antroji – užsienio lietuvių sportui finansuoti.

Atrenkant finansuotinus projektus prioritetas bus teikiamas tiems, kurie atitinka tam tikrus kriterijus. Pvz., skiriant lėšas metodinės medžiagos, tautinės atributikos, mokymo priemonėms įsigyti – pradedančioms veiklą lituanistinėms mokykloms, kurios veikia ne ilgiau kaip vienus metus.

Tai pat prioritetas bus teikiamas mokykloms, kuriose per paskutinius mokslo metus mokinių skaičius padidėjo ne mažiau kaip 20 procentų.

Atrenkant finansuotinus sporto projektus, prioritetiniais bus laikomi tie, kuriuose numatytas bendradarbiavimas su Lietuvos sporto organizacijomis, taip pat visiems projektams, turintiems papildomus finansavimo šaltinius.

BNS inf.

Raktažodžiai: LietuvaNaujienos

Straipsnio komentarai

Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta
Tokių komentarų nerasta

Panašūs straipsniai